ΜΕΛΕΤΕΣ

 
Για μια ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων σας, αλλά και για την επαγγελματική και ασφαλή εκτέλεση των διαδικασιών σας, είναι η απαραίτητη μια μελέτη λειτουργίας.

Στη 4U Engineering με έδρα τον Πειραιά, διαθέτουμε μια ομάδα από έμπειρους και καταρτισμένους μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς, που αναλαμβάνουν μελέτες τόσο σε νεόδμητους όσο και σε υφιστάμενους χώρους. Συνεργαζόμενοι με τους υπόλοιπους μηχανικούς του έργου σας, πραγματοποιούμε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες σε autocad (ηλεκτρονική μορφή σχεδίου), λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας.

Στη 4U Engineering αναλαμβάνουμε:
 
 
 
 
 
 
 
Μελέτη ξενοδοχειακών μονάδων, boutique hotels, villas
 
 
 
 
 
 
 
 
Μελέτες γραφειακών χώρων, ναυτιλιακών εταιριών, data centers
 
 
 
 
 
 
 
 
Μελέτες καταστημάτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 
 
 
 
 
 
 
 
Μελέτες κατοικιών
 
 
 
 
 
 
 
 
Φωτοτεχνικές μελέτες για την ανάδειξη εξωτερικών χώρων και εγκαταστάσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μελέτες για εργοστάσιο βιομάζας
 
 
 
 
 
 
 
 
Μελέτες για φωτοβολταϊκά πάρκα και εγκαταστάσεις
 
 
 
 
 
 
 
 
Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργου
 
 
 
 
 
 
 
 
Μελέτες Υδραυλικές
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακόμη, στη 4U Engineering εκτελούμε μελέτες εφαρμογής όλων των παραπάνω εκπονούμενων μελετών, ήτοι την κατά νόμον επίβλεψη της πολεοδομικής άδειας.