ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 
Η κατασκευή ενός έργου είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, που προϋποθέτει το συντονισμό μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων, την επίβλεψη των ενεργειών τους καθώς επίσης και τη διατήρηση ασφαλών συνθηκών εργασίας.

Η 4U Engineering στον Πειραιά είναι κοντά σας σε κάθε βήμα κατασκευής, από τη μελέτη έως την αποπεράτωσή του έργου σας, με τη συντονιστική επίβλεψη κάθε διαδικασίας. Σε άμεση συνεργασία με ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς και εξειδικευμένους εγκαταστάτες όλων των ειδικοτήτων, εξασφαλίζουμε την ομαλή εκτέλεση των ενεργειών και επιλύουμε όσα τυχόν θέματα μπορεί να προκύψουν στο εργοτάξιο.

Στη 4U Engineering αναλαμβάνουμε:
 
 
 
 
 
 
 
Προμήθεια & εγκατάσταση όλων των Η/Μ συστημάτων του έργου
 
 
 
 
 
 
 
 
Προμήθεια & εγκατάσταση παραγωγής ζεστών νερών χρήσης, κλιματισμού, θέρμανσης
 
 
 
 
 
 
 
 
Προμήθεια, εγκατάσταση & προγραμματισμό συστημάτων KNX για τη δημιουργία «έξυπνης εγκατάστασης» ξενοδοχείων, σπιτιών, γραφειακών χώρων, εταιριών, logistic κλπ.
 
 
 
 
 
 
 
 
Προμήθεια & εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων ψύξης / θέρμανσης, ενεργειακά κατοχυρωμένων, με γνώμονα τη χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση αλλά την υψηλή απόδοση
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράδοση του έργου σε τελικό στάδιο, «με το κλειδί στο χέρι».